Mgr. Kateřina Korpasová

advokát

Mgr. Kateřina Korpasová

Kontakt:
Tel.: +420 777 902 993
E-mail: advokat.korpasova@seznam.cz

Adresa:
Kukučínova 799/10
709 00 Ostrava

Mgr. Kateřina Korpasová poskytuje svým klientům v rámci celé České republiky komplexní právní služby zejména v odvětví občanského, rodinného, pracovního, trestního práva a práva duševního vlastnictví, zejména:

  • Sepisování smluv (kupní, darovací, zřízení služebností a reálných břemen, zástavní a zajišťovací, nájemní a podnájemní, půjčky, smlouvy o dílo aj.)
  • Úschovy peněz a listin
  • Vymáhání pohledávek včetně nároků ze směnek
  • Právní poradenství při řízení o rozvodu manželství
  • Vypořádání společného jmění manželů či podílového spoluvlastnictví
  • Právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele v pracovněprávní oblasti
  • Zastupování obviněných i poškozených v trestním řízení
  • Právní rozbory problematiky autorského práva, ochranných známek a jiných oblastí práva duševního vlastnictví

Při poskytování právních služeb je dbán důraz na diskrétnost a zejména na individuální a lidský přístup ke klientovi.(STRÁNKY JSOU MOMENTÁLNĚ VE VÝSTAVBĚ)